LICINIAE-AMIATI-BE-NEMERENTI-VIXIT


Πρωτοχριστιανικά σύμβολα 
και η σημασία τους


Αγαπητοί αναγνώστες σε αυτήν την δημοσίευση θα δούμε εν συντομία κάποια πρωτοχριστιανικά σύμβολα και τη σημασία τους.
Την σειρά την λαμβάνουμε από τον Κλήμη Αλεξανδρείας 150-215μΧ και τις συμβουλές του για τις σφραγίδες των Χριστιανών και τις παραστάσεις που πρέπει να έχουν.
Συμβουλεύει ο Κλήμης: Αι δε σφραγίδες ημίν ἔστων (ας είναι) πελειάς, (περιστέρι) ἢ ἰχθύς, ἢ ναύς (πλοίο) ουρανοδρομούσα (που ταξιδεύει στους ουρανούς), ἢ λύρα μουσική, η κέχρηται (που χρησιμοποιεί ο) Πολυκράτης, ἢ άγκυρα ναυτική, ην Σέλευκος ενεχαράττετο (χάραζε/σκάλιζε) τη γλυφή (με τη σμίλη)  κἄν ἁλιεύων τις η, Αποστόλου μεμνήσεται, και των εξ ὕδατος ανασπωμένων παιδίων. Εδώ βλέπουμε και την αναφορά "εξ ὕδατος ανασπωμένων παιδίων" δηλαδή μικρά παιδιά που έβγαιναν από το νερό, έτσι γίνεται φανερό ότι η βάπτιση σε μικρή ηλικία είναι Αποστολική πρακτική.


Πελειάς - Περιστέρι
Συμβολίζει την αγνότητα την σωτηρία και την ειρήνη, το βλέπουμε ως αγγελιοφόρο καλών νέων και της ειρήνης μετά τον κατακλυσμό. Είναι επίσης σύμβολο ακακίας και ακεραιότητας, ο Χριστός μας λέγει να γίνουμε ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί.

Ψάρι - Ιχθύς
Είναι το πιο δημοφιλές και σύνηθες σύμβολο, μας δίδει μια περίληψη τι είναι ο Ιησούς.
Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ Ι.Χ.Θ.Υ.Σ. 
Το ψάρι συμβολίζει και τον βαπτισμένο. Υπάρχει η παράσταση ιχθύος και άρτων η οποία συμβολίζει την Θεία Ευχαριστία. Ο Κλήμης το οποίου είδαμε στην αρχή την αναφορά στα σύμβολα λέγει για τον Χριστό ότι "αλιεύ μερόπων των σωζομένων, πελάγους κακίας ιχθύς αγνούς κύματος εχθρού γλυκερά ζωή δελεάζων".

Πλοίο - Ναύς
Συμβολίζει την Εκκλησία που πορεύεται προς τον Χριστό, τον ασφαλή λιμένα, αλλά συμβολίζει επίσης και τον Χριστιανό ο οποίος πορεύεται στην ζωή εν μέσω καλών αλλά και κακών συνθηκών. Πλοίο που πηγαίνει στον ουρανό συμβολίζει την Εκκλησία που πηγαίνει στην Άνω Ιερουσαλήμ, τον παράδεισο δηλαδή. Λέγει ο Άγιος Ιππόλυτος, η Εκκλησία ως ναύς εν πελάγει χειμάζεται μεν αλλ' ουκ απόλλυται. Έχει γάρ μεθ' εαυτής τον έμπειρο κυβερνήτη Χριστόν, φέρει δεν εν μέσω και το τρόπαιον, το κατά του θανάτου, ως τον σταυρόν του Κυρίου μεθ' εαυτής βαστάζουσα, δηλαδή, η Εκκλησία είναι σαν πλοίο μέσα στο τρικυμισμένο πέλαγος αλλά δεν χάνεται, έχει μαζί της τον έμπειρο κυβερνήτη Χριστό και στην μέση σαν κατάρτι το τρόπαιο που κατάργησε τον θάνατο, τον Σταυρό.
 

Λύρα
Η λύρα συμβολίζει την ωραιότητα και την γλυκύτητα των λόγων του Ευαγγελίου. Όπως η λύρα μαγεύει έτσι και ο λόγος του Θεού είναι ωραίος και γλυκύς στα αυτιά των ανθρώπων και έχει εξημερωτική επίδραση.

Άγκυρα
Συμβολίζει την ελπίδα και την σταθερότητα. Συμβολίζει την ασφάλεια των εντολών του Χριστού που σταθεροποιούν τον Χριστιανό στις τρικυμίες και τις δοκιμασίες της ζωής. 
Το επάνω μέρος της έχει το σχήμα του Σταυρού και μας υπενθυμίζει την σωτηρία δια Σταυρού, αυτό το επάνω μέρος της που μοιάζει με Σταυρό ήταν συγκαλυμμένο σύμβολο του Σταυρού κατά τους διωγμούς. Ο Παύλος ομιλεί για άγκυρα λέγοντας ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι Θεόν, ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχομεν οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειμένης ἐλπίδος· ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν. Υπάρχει και σε συνδυασμό με το ψάρι η οποία υποδηλώνει ότι η ελπίδα μας είναι με τον Χριστό. Ο Κλήμης όπως είδαμε πριν λέγει ο Χριστός είναι αυτός που ψαρεύει και σώζει τους ανθρώπους από το πέλαγος της κακίας.
 
Παγώνι
Συμβολίζει την αθανασία της ψυχής για αυτό χρησιμοποιείται και στα μνήματα ή στα τέμπλα, επίσης συμβολίζει την μέλλουσα αφθαρσία του σώματος αλλά και την μακροζωία.

Ελιά
Συμβολίζει την αθανασία την ειρήνη και την ευσπλαχνία. Περιστέρι με κλαδί στο ράμφος συμβολίζει την Θεϊκή ευσπλαχνία. Κλαδί με πολλούς καρπούς συμβολίζει τις ευλογίες τις οποίες ο Κύριος στέλνει στους πιστούς, ἐγὼ δὲ ὡσεὶ ἐλαία κατάκαρπος ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ· ἤλπισα ἐπὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. Μικρό δένδρο ελιάς συμβολίζει τα ευσεβή παιδιά τα οποία θα φέρουν καρπούς οἱ υἱοί σου ὡς νεόφυτα ἐλαιῶν κύκλῳ τῆς τραπέζης σου. Ο απόστολος Παύλος παρομοιάζει την Εκκλησία με ήμερη ελιά, ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον και τον άνθρωπο με κλαδί που από την αγριελιά κεντρίζεται στην ήμερη ελιά. 

Α - Ω
Τα γράμματα του αλφαβήτου Α και Ω συμβολίζουν τον Χριστό, την αρχή και το τέλος. Εγώ ειμί το Άλφα και το Ωμέγα λέει ο Χριστός στην Αποκάλυψη. Είναι η αρχή, δηλαδή δημιουργός της κτίσης και το τέλος, δηλαδή ο συντηρητής του σύμπαντος και ο οδηγός του προς την τελείωση

Στεφάνι
Συμβολίζει την νίκη, την αιώνια ζωή, γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς, συμβολίζει επίσης την ευτυχία και την δόξα, ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος λέει ο απόστολος Παύλος. Την νίκη, μεταξύ άλλων, συμβολίζουν και τα στεφάνια στον γάμο. Την νίκη κατά της αμαρτίας, κατά της απαγορευμένης ηδονής.
 

Λέων
Συμβολίζει την δύναμη την μεγαλοπρέπεια αλλά και την καταστροφική μανία. Ο Ιακώβ παρομοιάζει τον Χριστό ως σκύμνο λέοντος Ιούδα, η Αποκάλυψη παρομοιάζει τον Χριστό με λιοντάρι που νικάει ἰδοὺ ἐνίκησεν ὁ λέων ὁ ἐκ τῆς φυλῆς Ἰούδα. Με την δεύτερη έννοια έχουμε να παρομοιάζεται ο διάβολος ως λέων ορυόμενος δηλαδή όμοιος με λιοντάρι που βρυχάται.


δένδρο Φοίνικας
Συμβολίζει την δικαιοσύνη και τον δίκαιο άνθρωπο. Τα κλαδιά της συμβολίζουν την νίκη κατά του θανάτου δίκαιος ως φοίνιξ ανθήσει λέγει ο Ψαλμός 91. Οι πρώτοι Χριστιανοί συνόδευαν τους νεκρούς με κλαδιά φοίνικα στα χέρια αλλά και στην Αποκάλυψη βλέπουμε το πλήθος που είναι μπροστά από τον θρόνο του Θεού να κρατάει κλαδιά φοινίκων καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν·. Το Άσμα Ασμάτων παρομοιάζει το ωραίο παράστημα με τον φοίνικα λέγοντας ωμοιώθης τω φοίνικι.


 Άμπελος
Συμβολίζει τον Χριστό ο οποίος είπε Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, συμβολίζει την Θεία Κοινωνία διότι από την άμπελο βγαίνει το κρασί, συμβολίζει και την Εκκλησία, ο Χριστός λέγει ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα, επίσης έχουμε την Παναγία να παρομοιάζεται ως άμπελος, Θεοτόκε σὺ εἶ ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, ἡ βλαστήσασα τὸν καρπὸν τῆς ζωῆς.

Αστέρι
Συμβολίζει τον Χριστό ο οποίος όπως το αστέρι στην ναυσιπλοΐα δείχνει στους πιστούς τον δρόμο προς αυτόν.

Κυπαρίσσι
Συμβολίζει την υπομονετικότητα, την καρτερικότητα και τον θάνατο. 


μυθικό πτηνό Φοίνικας
Συμβολίζει την ανάσταση, την αθανασία, την αναγέννηση.

Ελάφι 
Συμβολίζει τον θρησκευτικό ζήλο και τον Χριστιανό που διψάει για τον λόγο του Θεού. Ὅν τρόπον ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων, οὕτως ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή μου πρός σέ, ὁ Θεός. Δηλαδή, όπως το διψασμένο ελάφι ποθεί πολύ και τρέχει στις πηγές των καθαρών νερών, έτσι και η ψυχή μου σε ποθεί Θεέ μου, αυτός ο στίχος βρίσκεται στους Ψαλμούς, 41,2.

 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου